BESIKTNING
Vi utför tredjeparts besiktningar av vindkraftverk. Vi utför slutkontroll enl. ABA 99, övertagande-, garanti- och statusbesiktningar av alla fabrikat och storlekar.
 
PROJEKTLEDNING

Vi utför uppdrag som projektledare/samordningsansvarig för byggnationer av tillståndsgivna vindkraftanläggningar.
 

NYHETER